Sancions

Risc per incompliment:

Llei d’infraccions i sancions en l’ordre social (LISOS), art. 27.5

Sanció principal:

  • Incompliment de l’obligació de reserva o de l’aplicació de les mesures alternatives. Es considera infracció greu, amb multa de fins a 3000 €.
  • Increment fins al doble del grau màxim si s’aprecia reincidència.

Llei 31/1995, art. 54, disposició addicional 3a; Llei 13/1995, art. 20, i Llei 8/1988 (entre d’altres):

  • Art. 20 d) prohibició de contractar amb l’Administració.
  • Pèrdua o exclusió durant un període màxim d’un any en determinades ajudes.
  • Disposició addicional VII LCAP, preferència en l’adjudicació a les empreses complidores (depenent del tant per cent de persones amb discapacitat contractades).

Hotel d’entitats La Pau
C/Pere Vergés, 1, Pl. 11, Desp. 14
08020 Barcelona
fecetc@fecetc.org

Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya © 2018

Política de protecció de dades

Este sitio web utiliza cookies para que mejorar la experiencia del usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la política de cookies y privacidad, haga click el enlace para más información. ACEPTAR

Aviso de cookies