La Federació

La Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya-FECETC és una entitat sense ànim de lucre creada l’any 1992, després d’una unificació de criteris entre l’Associació Catalana de Centres de Treball i l’Associació de Centres de Treball per a disminuïts físics i/o sensorials per un grup d’empresaris amb l’objectiu de facilitar la integració sociolaboral de les persones amb discapacitat.

Actualment aquesta entitat agrupa 67 centres especials de treball, amb un total d’uns 5.400 treballadors, que ofereixen diferents productes i/o serveis: administració, benzineres, cablejat de l’automòbil, confecció de vestuari laboral, neteja, jardineria, injecció de plàstics, copisteria, etc.

La nostra finalitat és treballar per facilitar aquesta inserció laboral i fer possible que els Centres Especials de Treball esdevinguin empreses competitives en el marc laboral.

Actuem com a referent social en la inserció del col·lectiu de persones amb discapacitat a través de diferents àrees de treball, com ara: informació i assessorament, borsa de treball, formació, suport a les empreses, etc.

La Federació col·labora amb la resta de federacions de centres especials de treball i entitats de l’estat espanyol i forma part, entre d’altres, de:

  • Consell Sectorial de Serveis Socials d’atenció a persones amb discapacitat.
  • Consell Assessor de la Comissió Interdepartamental d’integració laboral de les persones amb discapacitat.
  • Comitè de Seguiment del PIRMI.
  • També som membres associats de Foment del Treball Nacional.
Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya – FECETC

Hotel d’entitats La Pau
Carrer Pere Vergés, 1, planta 11, despatx 14
08020 Barcelona
Correu electrònic: fecetc@fecetc.org

Com arribar-hi?

Composició de la Junta Directiva

President: Sr. Josep Roset
Secretària: Sra. Marta Alzina
Tresorera: Sra. Bibiana Bendicho

Vicepresidents:

Sr. Josep Maria Solanellas
Sr. Alfons Moreno
Sr. Jorge León García
Sr. Alfred Subietas
Sr. Xavier Benet

Comissió delegada:
Relacions Externes: Sr. Rafael Ruano i Palou
Director – Gerent: Sr. Miquel Vidal Martínez