Protecció de dades

Avís legal i política de privacitat

Aquesta pàgina web és propietat de FECETC­ Federació de Centres Especials de Catalunya, en endevant FECETC, i té caràcter merament informatiu respecte els serveis que oferim com a entitat sense ànim de lucre creada amb l’objectiu de facilitar la integració sòcio­laboral de les persones amb discapacitat.
El fet d’accedir a aquesta pàgina web implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions d’ús.

1. Titularitat de la pàgina web

El nom del domini www.fecetc.org està registrat a favor de FECETC ­Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya, amb CIF G­60122751 i domicili social a c/ Pere vergés, 1 pl. 11, despatx 14, 08020, Barcelona. Telèfon de contacte: +34 93 313 48 95 i correu electrònic fecetc@fecetc.org

2. Propietat intel∙lectual de la web

Tots els drets de propietat intel∙lectual del contingut d’aquesta pàgina web i el seu disseny gràfic, són propietat exclusiva de FECETC, i és a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació d’aquests. Així, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i modificació, total o parcial, sense autorització prèvia expressa de FECETC.

Tanmateix, tots els signes distintius, marques, noms comercials o signes de qualsevol mena de continguts en aquesta pàgina web estan protegits per llei.

3. Contingut de la web i enllaços

FECETC no es fa responsable del mal ús que se’n faci dels continguts de la seva pàgina web, essent responsabilitat exclusiva de la persona que accedeix a ells o els fa servir. Tampoc assumeix cap mena de responsabilitat per la informació continguda a la pàgina web de tercers a les quals es tingui accés a través d’enllaços des de la pàgina www.fecetc.org. La presència d’aquests enllaços té una finalitat merament informativa, i no constitueix en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que es puguin oferir en la pàgina web de destí. En cas que FECETC tingués coneixement efectiu de que l’activitat o la informació a què remetin aquests enllaços és il∙lícita, constitutiva de delicte o que pots lesionar béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent de forma inmediata.

4. Intercanvi o difusió d’informació

FECETC declina tota responsabilitat derivada de l’intercanvi d’informació entre usuaris a través de la seva pàgina web. Especialment no ens fem responsables de l’ús que els menors puguin fer d’ella en cas que els continguts a què tinguin accés puguin ferir la seva sensibilitat.

5. Actualització i modificació de la pàgina web

FECETC es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a la seva pàgina web, i la seva configuració o presentació, en qualsevol moment, sense previ avís i sense assumir cap mena de responsabilitat per fer­ho.

6. Indicacions sobre aspectes tècnics

FECETC no assumeix cap responsabilitat derivada de problemes tècnics o fallides als equips informàtics, que es produeixin durant la connexió a la xarxa d’internet, o que puguin ser originats per terceres persones a través d’intromissions il∙legítimes fora del
seu control. Des de FECETC no es garanteix l’absència de virus i d’altres elements que puguin ocasionar danys als sistemes informàtics, documents electrònics o els fitxers d’usuari d’aquesta pàgina web o de pàgines web de tercers, i no es responsabilitza tampoc dels danys i perjudicis que es puguin arribar aproduir per algun d’aquests motius. D’igual forma, no es responsabilitza davant possibles danys i perjudicis que puguin afectar l’usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions en la informació que facilita quan prové de terceres fonts.

7. Tractament de dades de l’usuari

Quan l’usuari facilita les seves dades de caràcter personal fents servir els nostres formularis o correus electrònics, està autoritzant expressament a FECETC al tractament de les seves Dades Personals per poder atendre les seves peticions de serveis. FECETC inclourà les dades facilitades per l’usuari en un fitxer de la seva titularitat que comptarà amb totes les mesures de seguretat necessàries i exigides per la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades.

FECETC no cedirà o comunicarà a tercers les dades rebudes sense consentiment exprés de l’usuari, excepte en cas que la comunicació sigui necessària per prestar­li el servei que ens hagi sol∙licitat.

L’usuari podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel∙lació i oposició, dirigint­se per escrit a FECETC, Responsable del fitxer, ubicat a c/ Pere Vergés, 1 Pl. 11, Despatx 14, 08020, Barcelona.

Ús de cookies

Aquesta pàgina web pot funcionar amb cookies. L’usuari té la possibilitat d’impedir la generació de cookies seleccionant la corresponent opció de menú en el seu programa de navegació tot i que si opta per desactivar l’ús de les cookies és possible que es vegi afectat el funcionament de la pàgina web.

8. Legislació i jurisdicció aplicable

Amb caràcter general, les relacions amb els usuaris, derivades de la prestació de serveis continguts en aquesta pàgina web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola. Els usuaris d’aquesta pàgina web són conscients de tot el que s’ha exposat i ho accepten voluntàriament.

Hotel d’entitats La Pau
C/Pere Vergés, 1, Pl. 11, Desp. 14
08020 Barcelona
fecetc@fecetc.org

Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya © 2018

Política de protecció de dades

Este sitio web utiliza cookies para que mejorar la experiencia del usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la política de cookies y privacidad, haga click el enlace para más información. ACEPTAR

Aviso de cookies