Objectius

1. Potenciar la millora empresarial i social dels CET de la FECETC:

 • Informar i assessorar sobre totes les subvencions que pot rebre un CET.
 • Proporcionar serveis comuns tant de gestió empresarial com de naturalesa assistencial als empresaris i als seus treballadors.
 • Coordinar les entitats federades i exercir de conciliadors en situacions conflictives i a petició de les parts interessades.
 • Promoure i fomentar l’activitat empresarial i professional dels seus afiliats, impulsant o creant serveis d’interès comú.
 • Organitzar un programa permanent de formació i promoció cultural per als seus federats.
 • Millora en la gestió i acords estratègics entre un CET i processos compartits de comercialització dels CET.
 • Informar de les novetats en regulacions legals (tant en els decrets que regulen els CET com en els convenis col·lectius i en el marc dels serveis d’ajustament personal i social).
 • Donar suport als equips professionals perquè desenvolupin i progressin en el camp humà com a tècnics i professionals.
 • Assessorar i analitzar la competència d’altres productors de baix cost.

2. Sensibilitzar, acompanyar i donar eines a les empreses per a la implantació de la responsabilitat social en la creació i qualitat dels llocs de treball

 • Donar a conèixer les capacitats de traspàs del treballador amb discapacitat per facilitar la seva contractació a l’empresa ordinària.
 • Crear un sistema organitzat de traspàs del treballador amb discapacitat empleat al CET en direcció cap a l’empresa ordinària.
 • Fomentar la inserció de les persones amb discapacitat i altres col·lectius amb risc d’exclusió social en el món laboral, tant als CET com a les empreses ordinàries.

3. Col·laborar amb la resta de federacions de CET de l’Estat espanyol.

4. Qualsevol altra funció que se li atribueixi per disposicions legals o per acord formalitzat en qualsevol congrés de la Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya-FECETC.

Hotel d’entitats La Pau
C/Pere Vergés, 1, Pl. 11, Desp. 14
08020 Barcelona
fecetc@fecetc.org

Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya © 2018

Política de protecció de dades

Este sitio web utiliza cookies para que mejorar la experiencia del usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la política de cookies y privacidad, haga click el enlace para más información. ACEPTAR

Aviso de cookies