Informació i assessorament

Contractar persones amb discapacitat a les empreses ordinàries possibilita el compliment de la legislació vigent, fomenta una imatge social i de lideratge dins del sector que pot esdevenir un model per a altres empreses del sector i genera incentius econòmics i ajuts per adaptar el lloc de treball que la legislació estableix per contractar aquestes persones.

Una bona adequació de la persona al lloc de treball garanteix la rendibilitat de l’empresa, com en el cas de qualsevol altra persona treballadora; a més, és important l’adequació dels perfils professionals al lloc de treball.

El Centre Especial de Treball és una organització empresarial que opera en un entorn productiu i assegura treball remunerat a persones amb un grau de disminució igual o superior al 33 %. A més, els facilita un servei de suport personal i social, que és desenvolupat per un equip dins del Servei Social d’Integració Laboral. La seva finalitat és la creació de llocs de treball estables, adequats a la realitat del mercat laboral i al món de l’empresa.

En aquest apartat, la FECETC informa i assessora les empreses ordinàries i CET sobre aspectes de legislació, contractació i incentius, mesures alternatives, sancions, convenis i ajustament personal i social.