Convenis

Actualment hi ha dos tipus de convenis col·lectius: el de físics i el de psíquics. Segons la tipologia majoritària de discapacitat de cada CET, es regirà per un o per l’altre.

La FECETC, conjuntament amb els agents socials UGT i CCOO, va signar l’any 2004 el II Conveni que regula els Centres Especials de Treball de Catalunya. Quan hi ha canvis a considerar, es reuneixen els mateixos agents per negociar el conveni novament.

Pdf-icon RESOLUCIÓ TRI/2646/2004, de 22 de juliol, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del conveni col·lectiu de treball del sector de centres especials de treballadors disminuïts físics o sensorials de Catalunya per als anys 2002-2004 (codi conveni núm. 7901565). DOGC, núm. 4233-06/10/2004. (Pàg. 18.667)

Pdf-icon RESOLUCIÓ TRI/3135/2005, de 18 d’octubre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del conveni col·lectiu de treball del sector de tallers per a disminuïts psíquics de Catalunya per als anys 2003-2004 (codi de conveni núm. 7900805). (Pàg. 36.106)

Pdf-icon RESOLUCIÓ TRI/2817/2006, de 19 de maig, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del conveni col·lectiu de treball del sector de tallers per a disminuïts psíquics de Catalunya per a l’any 2005 (codi de conveni núm. 7900805). (Pàg. 37.656)

Pdf-icon RESOLUCIÓ TRE/2313/2008, d’1 de juliol, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del pacte d’eficàcia limitada per als tallers per a discapacitats psíquics de Catalunya, per als anys 2006-2008 (codi de conveni núm.7900805)

Pdf-icon CORRECCIÓ D’ERRADA a la RESOLUCIÓ TRE/2313/2008, d’1 de juliol, per la qual es disposa la inscripció I la publicació del pacte d’eficàcia limitada per als tallers per a discapacitats psíquics de Catalunya, per als anys 2006-2008 (codi de conveni núm. 7900805). DOGC, núm. 5178, pàg. 57210, de 22/07/2008. (Pàg. 67.337)

Hotel d’entitats La Pau
C/Pere Vergés, 1, Pl. 11, Desp. 14
08020 Barcelona
fecetc@fecetc.org

Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya © 2018

Política de protecció de dades

Este sitio web utiliza cookies para que mejorar la experiencia del usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la política de cookies y privacidad, haga click el enlace para más información. ACEPTAR

Aviso de cookies