Convenis

Actualment hi ha dos tipus de convenis col·lectius: el de físics i el de psíquics. Segons la tipologia majoritària de discapacitat de cada CET, es regirà per un o per l’altre.

La FECETC, conjuntament amb els agents socials UGT i CCOO, va signar l’any 2004 el II Conveni que regula els Centres Especials de Treball de Catalunya. Quan hi ha canvis a considerar, es reuneixen els mateixos agents per negociar el conveni novament.

Pdf-icon RESOLUCIÓ TRI/2646/2004, de 22 de juliol, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del conveni col·lectiu de treball del sector de centres especials de treballadors disminuïts físics o sensorials de Catalunya per als anys 2002-2004 (codi conveni núm. 7901565). DOGC, núm. 4233-06/10/2004. (Pàg. 18.667)

Pdf-icon RESOLUCIÓ TRI/3135/2005, de 18 d’octubre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del conveni col·lectiu de treball del sector de tallers per a disminuïts psíquics de Catalunya per als anys 2003-2004 (codi de conveni núm. 7900805). (Pàg. 36.106)

Pdf-icon RESOLUCIÓ TRI/2817/2006, de 19 de maig, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del conveni col·lectiu de treball del sector de tallers per a disminuïts psíquics de Catalunya per a l’any 2005 (codi de conveni núm. 7900805). (Pàg. 37.656)

Pdf-icon RESOLUCIÓ TRE/2313/2008, d’1 de juliol, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del pacte d’eficàcia limitada per als tallers per a discapacitats psíquics de Catalunya, per als anys 2006-2008 (codi de conveni núm.7900805)

Pdf-icon CORRECCIÓ D’ERRADA a la RESOLUCIÓ TRE/2313/2008, d’1 de juliol, per la qual es disposa la inscripció I la publicació del pacte d’eficàcia limitada per als tallers per a discapacitats psíquics de Catalunya, per als anys 2006-2008 (codi de conveni núm. 7900805). DOGC, núm. 5178, pàg. 57210, de 22/07/2008. (Pàg. 67.337)

Hotel d’entitats La Pau
C/Pere Vergés, 1, Pl. 11, Desp. 14
08020 Barcelona
fecetc@fecetc.org

Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya © 2021

Avís Legal - Política de privacitat | Política de cookies