CIRCULAR. Les empreses, obligades a tenir un registre salarial

21/04/2021

El 14 d’abril passat va entrar en vigor el Reial decret llei 902/2020, de 13 d’octubre, d’igualtat retributiva entre dones i homes.

Entre altres obligacions, la norma inclou la de que totes les empreses, amb independència del nombre de treballadors, confeccionin  anualment un registre salarial de les retribucions dels seus treballadors, inclosos alts càrrecs i personal directiu.  La finalitat del mateix és garantir la igualtat retributiva entre homes i dones.

Aquest registre salarial, o registre retributiu, consisteix a fer un document en el qual hauran de constar els valors mitjans dels salaris, complements salarials i extrasalarials de la plantilla, desagregats per sexes i distribuït per grups professionals, categories professionals o llocs de treball equivalents o d’igual valor. L’objectiu de la normativa, com sabem,  és garantir la transparència en les retribucions de cadascun d’ells i el principi d’igual retribució, per treball d’igual valor, amb independència del sexe del treballador.

El nostre assessor jurídic Alejandro Jover, del Bufete Jurídico Jover, ha preparat una completa circular on explica com s’ha de fer aquest registre retributiu i tot allò que cal tenir en compte en preparar-lo.

La podeu consultar AQUÍ

(Imatge de Freepik)

NOTÍCIES

CERCAR TEMES

Altres notícies de la FECETC