Renovada, un any més, la línia de crèdits EaSI- Empresa Social de Microbank per als socis de FECETC

26/02/2021

El president de FECETC, Josep Roset, i l’aleshores president de MicroBank, Antoni Vila, en la signatura del conveni, l’abril del 2019.

La Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya (FECETC) i  MicroBank han renovat, un any més, el conveni de col·laboració per  facilitar el finançament de projectes empresarials sostenibles a empreses socials, tant en inversió com en capital circulant, a través de la línia EasI-Empresa Social

Aquesta línia de finançament, de cinc milions d’euros anuals i que va arrencar el 2019, ha estat dissenyada pensant en les necessitats específiques de les empreses que formen part de l’economia social i que tenen l’objectiu de generar un impacte social positiu i mesurable a través de la seva activitat.

Amb caràcter general, els sol·licitants podran demanar fins a un màxim de 500.000 euros.

Aquests préstecs compten amb una garantia del Fons Europeu d’Inversions emesa dins el Programa de la Unió Europea per a l’Ocupació i la Innovació Social (EaSI). Gràcies a aquest suport, les Empreses Socials poden accedir als préstecs sense necessitat d’aportar garanties i en unes condicions molt competitives, que permetran finançar inversions amb uns terminis de devolució de fins a deu anys (incloent dotze mesos de carència) o anticipar cobraments amortitzant la totalitat del préstec quan es facin efectius.

Els CET de FECETC poden accedir a aquesta línia en condicions molt  avantatjoses, per la qual cosa serà necessari presentar el document d’adhesió emès per la federació.

Les condicions econòmiques de la línia són, en resum:

 

  • Finalitat: inici, ampliació i circulant/inversió;
  • Import: fins a 500.000€
  • Finançament del 100% del projecte;
  • Amortització i termini: mensual (de 3 m a 10 anys -amb possibilitat de 12 m de carència) o bullet de 3 a 18 m.
  • Tipus d’interès : dependrà de diversos factors – (risc, import, termini) però l’estàndard estarà al voltant del 4%;
  • Comissions – 0% pels adherits a la federació;
  • Sense garantia real. La garantia recau en la viabilitat del projecte i la solvència de l’empresa social;
  • Cal aportar el certificat d’adhesió del CET a la FECETC.

NOTÍCIES

CERCAR TEMES

Altres notícies de la FECETC