El projecte de Reial Decret pel qual es regulen els programes comuns d’activació per a l’ocupació del Sistema Estatal d’Ocupació (SEPE) ja está pràcticament a punt.

Amb força retard sobre la data prevista inicialment, i després de diversos esborranys, el 21 de gener va acabar el termini per a la presentació de propostes al projecte de Reial Decret, un text que és fruit de la col·laboració, coordinació i acord amb les comunitats autònomes. A més, el text recopila i actualitza la normativa, dispersa fins ara, sobre programes comuns de polítiques actives d’ocupació.

En aquest sentit, la FECETC, al costat de la patronal estatal de CET FEACEM, ha assistit a  les diferents reunions que s’hi han celebrat al respecte (primer presencialment, després via telemàtica) i ha fet un munt d’observacions relacionades amb el finançament dels CET, el trànsit del mercat protegit al mercat ordinari, els destinataris finals dels programes comuns i la consideració de persones amb especials dificultats, el programa d’inclusió laboral al mercat protegit…

A l’espera de la publicació del Reial Decret definitiu, des de FECETC valorem molt positivament el projecte de Reial Decret, que considerem positiu, just, clar i equilibrat perquè marca les línies bàsiques clares d’actuació en relació amb els Centres Especials de Treball. Considerem que és un bon marc de treball i beneficiós per als nostres CET.

 

? Projecte de Reial Decret

 

? Observacions de FECETC al projecte de Reial Decret