147 empreses sancionades el 2019 a Catalunya per incomplir la quota del 2%; el 2018 van ser 55

La Inspecció de Treball va  sancionar l’any passat a Catalunya 147 empreses per incompliment de la normativa que obliga a reservar un 2 per cent de les plantilles de més de 50 persones a treballadors amb discapacitat (la Llei General de la Discapacitat, abans LISMI), segons dades que ens han facilitat des de la Inspecció de Treball. Aquesta xifra és molt superior als 55 expedients sancionadors del 2018.

Alhora, es van fer 169 requeriments a complir la normativa. Arran dels requeriments de la Inspecció es va afavorir la contractació de 228 persones amb discapacitat, dada molt inferior a la del 2018, quan es van contractar 420 persones amb discapacitat.

En canvi, arran de les inspeccions creixen les inversions en mesures alternatives a la contractació de persones amb discapacitat. L’any 2019 la inversió va superar els 9,85 milions d’euros, quan la inversió feta el 2018 va ser de 7,47 milions d’euros. Diferents motius podrien explicar les inversions en mesures alternatives a la contractació directa: un d’ells és que determinats  perfils no es troben per contractació directa; un altre és que les grans empreses amb matriu a l’estranger donen indicacions de reduir estructura, externalitzar al màxim l’activitat i optar pels costos variables. Un tercer factor per preferir la compra de béns o serveis als CET “és la professionalitat dels CET i el seu nivell competitiu actual, tot i les barreres que es troben al mercat”, assenyala el president de la federació, Josep Roset.

D’altra banda, i segons càlculs fets pel sindicat UGT, “si totes les empreses de Catalunya complissin la quota del 2% de treballadors amb discapacitat, 23.900 persones més amb discapacitat tindrien feina. Això vol dir que si les empreses complissin amb la LGD, la taxa d’ocupació de les persones amb discapacitat pujaria 12 punts percentuals fins a situar-se al 43,7%”.

Recordem,  finalment, que un dels objectius de la Inpecció de Treball per aquest 2020 que està a punt d’acabar és, precisament, perseguir l’incompliment de la quota legal del 2%. Ara bé, la declaració de l’estat d’alarma i posteriors restriccions de moviment i activitat poden haver influït en la capacitat inspectora a les empreses.

Precisament, les patronals del sector van demanar al Govern, durant l’estat d’alarma,  un Pla de Xoc amb unes mesures d’aplicació immediata, “però sense obtenir cap resposta satisfactoria”. Al contrari, les mesures que s’han posat en marxa, en l’àmbit del finançament “han perjudicat la tresoreria dels CET”.

Tot i això, “s’ha de seguir insistint a nivell institucional perquè es destinin recursos a inspecció de treball i al compliment del 2%”, explica Roset. “Encara estem lluny de països com França i Alemanya respecte al grau de compliment. Estem en una bona línia però queda molt per fer. Falta més voluntat política per donar-li prioritat; aquestes polítiques representen un mínim cost pel Govern i una gran ajuda al nostre sector, ja que donen molta feina indirectament als nostres CET”, conclou el president de la federació.

 

Estadístiques de la Inspecció de Treball a Catalunya. Dades de 2019

NOTÍCIES

CERCAR TEMES

Altres notícies de la FECETC