El director de FECETC, Miquel Vidal, i el responsable del Servei d’Inclusió Laboral, Jordi Pèlach, es van reunir virtualment el 26 de novembre amb responsables de l’ Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic de l’AMB . El motiu de la trobada era la presentació dels serveis d’inclusió laboral de la federació i, alhora, explorar les possibles sinergies i potencialitats de col·laboració i  sumar esforços per a la inclusió laboral de persones amb discapacitat.

En la trobada es van tractar temes tan cabdals com la necessitat de creació de xarxes entre diferents serveis per tal d’optimitzar recursos. En aquest sentit, la FECETC pot ser un node especialitzat en el col·lectiu de discapacitat. També es va abordar la digitalització del sector com a factor d’inclusió i de resiliència enfront la crisi sanitària, econòmica i social causada per la COVID19, i de lluita contra la bretxa digital; en el col·lectiu de persones amb discapacitat arriba fins al 40% per motius d’usabilitat i accessibilitat, segons un estudi de la fundació Ferrer i Guàrdia d’aquest 2020. En la trobada també van prendre part una vintena de professionals d’inserció d’una dotzena d’ajuntaments que estan interessats a conèixer els serveis laborals de la federació i veure vies de col·laboració. Després de la reunió ja es van establir contactes amb alguns d’ells.

La reunió s’emmarca en el projecte “Mapa digital d’inclusió laboral dels municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona”; busca recollir de manera exhaustiva la informació sistematitzada, detallada i geolocalitzada dels serveis especialitzats en la inserció laboral del col·lectiu a l’AMB.