Augment extraordinari de les subvencions als CET per manteniment dels llocs de treball

16/11/2020

El BOE  del 13 de novembre va publicar l’Ordre TES 1060/2020 d’11 de novembre per la qual s’incrementen, amb caràcter extraordinari durant 2020, les subvencions destinades al manteniment de llocs de treball de persones amb discapacitat en els centres especials de treball, establertes en l’Ordre de Ministeri de Treball i Afers Socials de 16 d’octubre de 1998, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de les ajudes i subvencions públiques destinades a el foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials d’ocupació i treball autònom.

Els ajuts es fixen en el 55% de l’SMI en el supòsit de contractacions efectuades amb persones amb discapacitat severa, que comporti especials dificultats d’accés al mercat ordinari de treball, esmentades a l’article 1.2 de l’Ordre:

a) Persones amb paràlisi cerebral, persones amb malaltia mental o persones amb discapacitat intel·lectual, incloses les persones amb trastorn de l’espectre de l’autisme, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%.
b) Persones amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 65%.

En el cas de contracte de treball a temps parcial, la subvenció experimentarà una reducció proporcional a la jornada laboral realitzada.

Amb caràcter general, per a la resta dels contractes celebrats per CET amb persones amb discapacitat que no estiguin incloses en algun dels grups assenyalats en l’apartat anterior, es mantindran les quanties de les subvencions que estableix l’article 4.B) .2 de l’Ordre de Ministeri de Treball i Afers Socials, de 16 d’octubre de 1998.

 

Text complet de l’Ordre clicant AQUÍ

 

 

NOTÍCIES

CERCAR TEMES

Altres notícies de la FECETC