Assemblea telemàtica de FECETC per fer balanç d’un 2019 intens

21/05/2020

Els socis de la Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya (FECETC) van celebrar  dimecres 20 de maig, per videoconferència, la seva assemblea general anual, en la qual es va aprovar la Memòria i els Comptes Anuals corresponents a l’any passat. Va ser un any “molt intens”, en paraules del president, Josep Roset, i durant el qual es van convocar força reunions relacionades amb les convocatòries de subvencions i  amb el conveni col·lectiu, entre altres temes. Va ser, també, un any d’èxit per a la fira ‘Sí, i millor’ i de les primeres trobades relacionades amb el Pacte Nacional sobre els drets de les persones amb discapacitat on, com a representant del COCARMI, la nostra federació lidera el grup de treball sobre inserció laboral. Alhora, van continuar les visites per a la captació de nous socis (el 2019 s’hi van incorporar dos a la “família” de la federació), així com el servei SIOAS de suport i acompanyament a les persones amb discapacitat que busquen feina. A més, ha estat continua la feina de suport i assessorament als CET per fer front als problemes de gestió.

En la primera part de la reunió, la secretària, Marta Alzina, va fer un breu recorregut, per mesos, dels principals fets, trobades i reunions de l’any, mentre que la tresorera, Bibiana Bendicho, va oferir les principals dades sobre ingressos i despeses de l’exercici.

En la segona part, el president va parlar, en primer lloc, de l’excepcionalitat del moment que estem vivint des del març, tot agraint a l’equip professional de la federació el seu gran esforç d’adaptació a les noves formes de treballar, mitjançant el teletreball, una fórmula que ha vingut per quedar-se, que comportarà canvis d’ara endavant, així com estalvi en determinades despeses, però que requerirà fer algunes inversions en equips per facilitar aquesta feina a distància.

ERTOs en el 19 per cent dels CET

Pel que fa als efectes de la crisi sanitària en la feina dels CET, Roset va destacar que l’afectació ha estat menor en els centres de la federació que en els d’altres patronals, ja que no ha arribat al 19 per cent el percentatge de CET que han hagut d’aplicar expedients de regulació temporal d’ocupació (i al voltant del 18 per cent pel que fa a nombre de treballadors). “Els CET estem acostumats a patir, ens en sortim i ens en sortirem molt bé”, va dir Roset, afegint a continuació que, de tota manera, “els hem de professionalitzar” i buscar el mercat ordinari. Així mateix, cal influir en les administracions perquè ens tinguin en compte, “fer soroll i comunicar millor”, buscant aliances i sinèrgies amb altres patronals. Conscient que hi haurà retallades, però també que “som imprescindibles al mercat protegit”, Roset opina que “sortirem reforçats perquè estem orientats cap a les persones”, cosa que altres empreses no tenen.

Després de la seva intervenció, el format de videoconferència va permetre que cada representant de CET es presentés i expliqués la feina del seu centre, que en alguns casos ha augmentat arran de la pandèmia. En acabar es va obrir un petit diàleg en el qual es va posar sobre la taula l’escenari de futur, amb una previsible nova regulació de les subvencions als CET tenint en compte si són d’iniciativa social o mercantil.

La informació dels CET, clau

També es va plantejar què passarà amb els diners corresponents a subvenció de l’SMI que, arran dels ERTO, la Generalitat s’estalviarà d’abonar. Aquesta pregunta s’ha fet arribar al departament de Treball i no ha obtingut, de moment, resposta. En aquest sentit, es va aprofitar l’ocasió per insistir en la importància de respondre a les demandes d’informació que la federació fa als seus associats, ja que només amb xifres i números concrets, és a dir, amb informació, pot adreçar-se posteriorment al departament de Treball a preguntar, fer pressió  o reclamar.

NOTÍCIES

CERCAR TEMES

Altres notícies de la FECETC