L’advocat Alejandro Jover, del Bufete Jurídico Jover, habitual col·laborador de la Federació de Centres Especials de treball de Catalunya (FECETC), va oferir el 22 de gener una sessió informativa sobre l’aplicació del conveni col·lectiu estatal als Centres Especials de Treball (CET) catalans. Aquest conveni és vigent a Catalunya des de l’1 de desembre arran de la manca d’acord en les negociacions entre patronal i sindicats sobre el conveni autonòmic. La trobada estava organitzada per la nostra federació i va tenir lloc a la sala Catalunya de l’Hotel d’Entitats La Pau.

En la sessió estava acompanyat per l’expresident i representant de FECETC a les negociacions, Julio Martínez, el qual va lamentar que esgotat el termini per a la negociació no s’hagués arribat a cap entesa. Alhora, assenyalà que pren força la tendència a aplicar el conveni estatal perquè cada cop són més els CET que treballen fora del seu àmbit autonòmic i es busca un conveni aplicable per a tothom.

En començar, Alejandro Jover qualificà el conveni de “més complicat que el vigent fins ara”, així com “confús” en determinats aspectes, un conveni que, d’altra banda, va ser impugnat i amb el qual FEACEM, la federació estatal en què està integrada la FECETC, no està d’acord. Aclarí, d’altra banda, que “quan un conveni cau s’ha d’aplicar el nou” i no es pot parlar de drets adquirits, tot i que, “per mantenir la pau social” són molts els CET  que conserven com a complements els plusos i avantatges anteriors.

Un dels seus articles més controvertits, i una de les raons de la seva impugnació, és la doble escala salarial que estableix en distingir els CET d’iniciativa privada i els d’iniciativa social. Jover va explicar en la seva xerrada els criteris relatius a aquesta doble escala salarial. Parlà així mateix de l’estructura salarial i de què succeeix quan un treballador està adscrit a diferents activitats.

Va comentar, d’altra banda, que “no té massa sentit” que el salari base estigui, en les categories més baixes, per sota del Salari Mínim Interprofessional (SMI), cosa que obliga a establir un complement per arribar-hi , i intentà aclarir els dubtes sobre aplicació de conveni en el cas de subrogació de treballadors (i en alguns casos pot tractar-se de treballadors amb especials dificultats) en adjudicar-se una licitació pública.

Avançada la sessió, l’expert explicà el sistema de classificació professional del conveni estatal i els dubtes que pot generar, la jornada laboral i la seva distribució, les vacances i els permisos, el règim dels quals és ara més avantatjós que al conveni autonòmic. Es va aturar també a explicar les millores socials que cal tenir ara en compte, sobretot les relatives a baixes que es puguin produir derivades de la pròpia discapacitat, i de noves ajudes al treballador, com la que s’ofreix per naixement d’un fill o adopció.

Es pot no aplicar el conveni estatal? Sí, i Alejandro Jover explicà els supòsits de no aplicació d’aquest conveni, i que són:

1.- Negociar, amb els representants dels treballadors, la inaplicació, en els termes previstos en l’article 82.3 de l’Estatut dels Treballadors, determinades situacions com: les econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció;

3.- D’acord amb el CNAE de l’activitat, mirar l’aplicació del conveni de sector;

4.- Negociació d’un conveni col·lectiu d’empresa, seguint el procediment establert.

Sobre la possibilitat de negociar novament un conveni per a Catalunya, Julio Martínez va apuntar que “s’està parlant” però que, en tot cas, hauria de ser per millorar les condicions de l’estatal.

Podeu consultar el conveni clicant AQUÍ

 

Aquesta pàgina web pot usar cookies per recordar les teves dades d'inici de sessió i recopilar estadístiques per optimitzar la funcionalitat del lloc. Veure política de cookies ACEPTAR

Aviso de cookies