L’Ajuntament de Barcelona ha aprovat una instrucció interna per millorar la contractació reservada amb els Centres Especials d’Iniciativa Social i empreses d’inserció de l’Ajuntament. Durant el 2018 s’ha treballat amb diferents àrees de l’Ajuntament i amb entitats representatives de l’economia social i el sector de la discapacitat una sèrie de millores en la forma de fer la contractació destinada a la reserva social del ajuntament.

Aquest treball cooperatiu ha donat lloc a una instrucció interna sobre contractació reservada que pretén:

  • Donar pautes a les unitats administratives sobre com valorar els projectes d’inserció i l’acompanyament de persones en situació de risc social, discapacitat o salut mental, fent que aquestes característiques siguin més destacades que l’oferta econòmica.
  • Clarificar, també, la nova figura de Centre Especial de Treball d’Iniciativa Social que apareix a la nova llei de contractació i ofereix pautes i un sistema per acreditar-ho.
    Regular la ponderació del criteri d’adjudicació del preu en un màxim del 35 per cent, i valorar en el cas dels CETIS l’estabilitat laboral de les persones vinculades al contracte, el pla de formació i el rati de persones de suport o monitoratge per a persones en situació de risc social, discapacitat o salut mental.
  • Com a criteri d’adjudicació sotmès a un judici de valor es dóna molt pes al projecte tècnic i a la qualitat de l’acompanyament, així com a la participació de les persones treballadores en la definició o millora del servei

L’Ajuntament de Barcelona, juntament amb Barcelona Activa, compta amb un servei d’assessorament adreçat tant a unitats administratives com a empreses, per a la implementació de la Reserva Social, així com de clàusules socials vinculades a la inserció de persones en risc d’exclusió i a la subcontractació d’empreses d’economia social. Aquest servei donarà suport en la correcta implementació de la recent instrucció i posarà en funcionament durant aquest mes de maig, un directori en línia d’empreses d’economia social.

Més informació  en aquest Enllaç

Accediu a la Instrucció en aquest Enllaç

Aquesta pàgina web pot usar cookies per recordar les teves dades d'inici de sessió i recopilar estadístiques per optimitzar la funcionalitat del lloc. Veure política de cookies ACEPTAR

Aviso de cookies