Barcelona, 2 d´abril del 2019-. El president de Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya (FECETC), Josep Roset, i el president de MicroBank, Antoni Vila, han firmat un conveni de col·laboració per a facilitar el finançament de projectes empresarials sostenibles a empreses socials, tant en inversió com en capital circulant.

Aquesta línia de finançament ha estat dissenyada pensant en les necessitats específiques de les empreses que formen part de l’economia social. Amb la firma d’aquest acord, s’estableix una línia de finançament de 5 milions d’euros anuals per a potenciar el desenvolupament d’aquelles empreses l’objectiu de les quals és generar un impacte social positiu i mesurable a través de la seva activitat.

Amb caràcter general, els sol·licitants podran sol·licitar finançament fins a un màxim de 150.000 euros, encara que ocasionalment es podran valorar operacions d’imports superiors, amb un límit de 500.000 euros.

Aquests préstecs compten amb una garantia del Fons Europeu d’Inversions emesa en el marc del Programa de la Unió Europea per a l’Ocupació i la Innovació Social (EaSI). Gràcies a aquest suport, les Empreses Socials podran accedir a aquests préstecs sense necessitat d’aportar garanties i en unes condicions altament competitives, que els permetran finançar inversions amb uns terminis de devolució de fins a deu anys (incloent dotze mesos de carència) o anticipar cobraments amortitzant la totalitat del préstec quan es facin efectius.

En virtut d’aquest acord, les empreses socials que estan adherides a FECETC podran accedir a aquesta línia de finançament en condicions especialment avantatjoses, per la qual cosa serà necessari presentar el document d’adhesió emès per aquesta entitat.

FECETC és la patronal dels Centres Especials de Treball de Catalunya i els seus objectius principals són treballar per la integració sòcio-laboral de les persones amb discapacitat i donar suport als centres especials de treball (CET) perquè esdevinguin empreses competitives, potenciant la seva millora empresarial i social.

MicroBank, el banc social participat íntegrament per CaixaBank, completa el compromís de l´entitat amb una manera de fer banca socialment responsable i de generar amb la seva activitat un impacte positiu en la societat. MicroBank te com a missió contribuir al progrés i al benestar de la societat facilitant finançament a aquells col·lectius i projectes on es generi un impacte social. Amb el llançament de la línia de préstecs EaSI Empresa Social, MicroBank amplia la seva oferta a un nou àmbit dintre de les finances amb impacte social, creant una nova línia especialitzada dirigida a un segment emergent de l’economia la missió principal de la qual és la contribució al benestar general dels ciutadans, i en especial al dels col·lectius més vulnerables.

Acords amb 598 entitats socials

En la concessió de microcrèdits, a més de la xarxa de més de 4.400 oficines de CaixaBank, hi col·laboren entitats que aporten coneixement de les persones destinatàries dels préstecs, a més d’assessorar i ocasionalment realitzar un seguiment dels projectes. Fins ara, MicroBank ha firmat convenis amb 598 entitats socials de tot Espanya que es preocupen per la viabilitat dels projectes finançats. Les entitats socials col·laboradores són organitzacions de tot tipus amb experiència en accions d’assistència econòmica o social dirigides a potenciar la creació de microempreses, fomentar l’autoocupació i incentivar l’activitat emprenedora.

Amb la firma d’aquest conveni, s’incorpora a aquesta xarxa una nova tipologia d’entitats col·laboradores que contribuiran a facilitar l’accés al finançament a les empreses de l’economia social.

Aquesta pàgina web pot usar cookies per recordar les teves dades d'inici de sessió i recopilar estadístiques per optimitzar la funcionalitat del lloc. Veure política de cookies ACEPTAR

Aviso de cookies