Representants de la FECETC, en nom dels centres especials de treball, i dels treballadors, han arribat a un acord aquest matí sobre el conveni col·lectiu del sector, que inclou, com a punts principals, una revisió salarial del 2016 i del 2017 i una reducció de 10 hores de la jornada pel 2018, que passa de 1.772 a 1.762 hores.

Pel que fa al salari, s’ha acordat un alça del 2 per cent  per al 2016 i del 3 per cent per al 2017, a tots els nivells, que podrà ser compensable i absorbible en cas que estigui especificat el pagament a compte de conveni -salari base i plus d’activitat-. Els augments del 2016 i 2017 formaran part, a la nòmina, del concepte “motxilla acord conveni acta 12/09/18”  i s’hauran de regularitzar abans del 31 de desembre de 2018.

D’altra banda, les taules salarials que s’acordin per l’any 2018, contemplaran la unificació dels conceptes de Salari Base i el Plus d’Activitat, per 14 mensualitats .Tot això implica la creació d’un complement “Ad personam”, ni compensable ni absorbible per tots aquells/es treballador/es que tinguin un import superior al que s’acordi en el conveni i que fa referencia al plus d’activitat. Finalment, el conveni contempla una reducció de sis hores per a ús del treballador/a, que es determinarà en les negociacions del conveni 2018, que les dues parts s’han compromès a continuar.

Si teniu més dubtes o us cal algun aclariment, us podeu adreçar a fecetc@fecetc.org

Este sitio web utiliza cookies para que mejorar la experiencia del usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la política de cookies y privacidad, haga click el enlace para más información. ACEPTAR

Aviso de cookies